00%
images loaded

DIGITALNI MARKETING

Kako izgleda naša kampanja digitalnog marketinga?

Prvi korak prilikom kreiranja uspješne digitalne kampanje je jasno i precizno definisanje ciljeva, te nakon toga i strategije koja će dovesti do ispunjenja ciljeva. Ciljevi definišu strategiju, te moraju biti realni i mjerljivi. Određivanje ciljeva podrazumijeva i određivanje ciljane publike, što je jedan od najvažnijih parametara za kreiranje uspješne strategije. Drugi bitan parametar je budžet koji je na raspolaganju.

Web sajt je sljedeća ključna karakteristika uspješne digitalne kampanje. Uz pomoć nje ćete pružiti više detalja potencijalnim kupcima ili korisnicima, ili će ona poslužiti kao platforma za prodaju. Web stranica može biti vrlo jednostavna ili čak biti samo stranica na nekoj od društvenih mreža, ali mora postojati.

Na osnovu plana kampanje se kreiraju odgovarajući oglasi (grafički, tekstualni, video i sl.), koji se zatim prikazuju na Internet kanalima (web stranice, društvene mreže, mobilne aplikacije i sl.) po usvojenom planu. Postoji i druge metode koji se koriste, kao što su postovi na društvenim mrežama, SEO optimizacija (bolji rezultati prilikom pretrage na Internet pretraživačima), email newsletteri itd.

Za uspješnu kampanju je ključno praćenje rezultata tokom njenog trajanja, analiza prikupljenih podataka, te prilagođavanje strategije kako bi se što bolje ostvarili zacrtani ciljevi. Praćenje, analiza i prilagođavanje su ključni koraci svake kampanje digitalnog marketinga koji na kraju dovode do ostvarivanja cilja postavljenog u prvom koraku.

Obavezna pitanja na koja treba znati odgovor

 • Šta je cilj Vaše kampanje?
 • Ko je Vaša ciljna grupa?
 • Koji budžet želite da uložite u kampanju?
 • Na koji način želite da vodimo Vašu digitalnu kampanju?
 • Koje društvene mreže koristite?

Šta možemo da uradimo za vas?

Google AdWords oglašavanje

 • Search oglasi
 • Display oglasi
 • Retargeting
 • YouTube (video) oglasi

Oglašavanje na društvenim mrežama

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

Upravljanje društvenim mrežama

 • Analiza i planiranje prisutnosti na društvenim mrežama
 • Kreiranje i upravljanje profilima
 • Kreiranje sadržaja
 • Objavljivanje sadržaja
 • Savjetovanje i podrška
 • Komunikacija sa posjetiocima

Istraživanje i analiza

 • Praćenje kampanje
 • Analiza rezultata
 • Optimizacija kampanje (podešavanje parametara kampanje za postizanje boljih rezultata)

Zašto da izaberete baš nas?

Cijena - strategija digitalne marketing kampanje kreira se prema vašem biznis modelu, što znači da maksimalno iskorištavamo budžet koji imate na raspolaganju za digitalni marketing.

Transparentnost - prilikom svake kampanje i projekta, a prema unaprijed dogovorenom planu dostavljamo vam detaljne analize i transparentno prikazujemo utrošeni novac.

Kreativnost - svaka faza kampanje digitalnog marketinga zahtjeva kreativnost, bez obzira da li se radi o definisanju cilja, dizajnu oglasa ili analizi rezultata. Naš kreativni tim sa dugogodišnjim iskustvom već se nebrojeno puta iskazao u vrlo složenim kampanjama digitalnog marketinga.

Posvećenost - za svakog klijenta kreiramo prilagođenu strategiju, u skladu sa biznis modelom i prema zacrtanim ciljevima.