00%
images loaded

Apollo Freight Systems

Apollo Freight Systems je američka kompanija specijalizovana za duge i hitne isporuke velikih tereta. Njihov poslovni model baziran je na business-to-business modelu sa fleksibilnim, pouzdanim i efikasnim logističkim sistemom.

Klijent:
Apollo Freight Systems
Adresa projekta: