00%
images loaded

Careem

Careem je trenutno vodeći servis za iznajmljivanje automobila sa vozačem u regionu, koji operiše u više od 50 gradova i 11 zemalja šireg regiona Srednjeg Istoka, uključujući Sjevernu Afriku, Tursku i Pakistan.

Klijent:
Careem, car-booking service
Adresa projekta:
Godina:
2016
Usluge:
Dizajn publikacije
  • Opis projekta

    Naš zadatak je bio da kreiramo čistu i profesionalnu štampanu publikaciju koja predstavlja aplikaciju Careem servisa za iznajmljivanje automobila sa vozačem .

  • Ključne tačke projekta
    • - Dizajn publikacije
    • - Dizajn u skladu sa specifikacijama brenda