00%
images loaded

Furaj Magazine

Furaj je turistički magazin i web portal sa relevantnim informacijama za svjetske putnike kao i za putnike koji su zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu. Radi se o tromjesečnom turističkom vodiču koji se objavljuje u papirnoj i digitalnoj verziji. Naš zadatak je bio kompletan dizajn magazina i prateće web stranice.

Klijent:
Furaj Magazine
Adresa projekta: