00%
images loaded

Power Culture Magazine

Power Culture Magazine je magazin posvećen ambicioznim, tehnički potkovanim ženama poduzetnicama. Kreirali smo kompletan dizajn magazina kao i konceptualni dizajn.

Klijent:
Power Culture Magazine